Pozycje otagowane jako SIKA

ikonka pdf

KI Icosit 299 Hot Spray

Bezrozpuszczalnikowa, wysoce odporna, dwuskładnikowa farba przemysłowa, żywica epoksydowa, przeznaczona do nanoszenia wyłącznie za pomocą specjalistycznego sprzętu do natrysku na gorąco.

ikonka pdf

KI Sika Permacor 136 TW

Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa farba przemysłowa, powłoka epoksydowa przeznaczona do zabezpieczeń zbiorników na wodę pitną i żywność.

ikonka pdf

KI Sika Permacor 138 A

Bezrozpuszczalnikowa, przewodząca farba przemysłowa, powłoka epoksydowa o 100% zawartości części stałych.

 

ikonka pdf

KI Sika Permacor 2004

Epoksydowa farba przemysłowa, powłoka gruntująca na stal o bardzo wysokiej zawartości części stałych.

ikonka pdf

KI Sika Permacor 2107 HS

Bezrozpuszczalnikowa farba przemysłowa, powłoka epoksydowa nanoszona natryskiem na gorąco.

ikonka pdf

KI Sika Permacor 2204 VHS

Epoksydowa farba przemysłowa, powłoka gruntująca zawierająca cynk i blaszkowe tlenki żelaza.

ikonka pdf

KI Sika Permacor 2230 VHS

Sika® Permacor® 2230 VHS jest dwuskładnikową, akrylowo-poliuretanową powłoką niskorozpuszczalnikową o wysokich walorach estetycznych i wysokiej odporności mechanicznej.

ikonka pdf

KI Sika Permacor 2305 Rapid

Farba przemysłowa. Dwuskładnikowy, szybko-utwardzalny materiał gruntujący na bazie kopolimerów epoksydowych i MIO do zabezpieczania antykorozyjnego powierzchni stalowych.

ikonka pdf

KI Sika Permacor 2311 Rapid

Farba przemysłowa. Szybko schnący, dwuskładnikowy grunt epoksydowy z dużą zawartością pyłu cynkowego, z niską zawartością rozpuszczalników.

ikonka pdf

KI Sika Permacor 2330

Sika® Permacor® 2330 jest dwuskładnikową, akrylowo-poliuretanowa farbą wierzchniego krycia.

ikonka pdf

KI Sika Permacor 2706

Sika® Permacor® 2706 jest dwuskładnikową farbą przemysłową, powłoką ochronną, na bazie żywicy epoksydowej, o szczególnie dobrej odporności chemicznej na działanie związków rozpuszczonych w wodzie oraz na alkalia

ikonka pdf

KI Sika Permacor 2707

Sika® Permacor® 2707 jest dwuskładnikową farbą przemysłową, powłoką ochronną na bazie żywicy epoksydowej o wysokiej odporności mechanicznej oraz szczególnie dobrej odporności chemicznej na działanie związków rozpuszczonych w wodzie oraz na alkalia.

ikonka pdf

KI Sika Permacor 2807 HS-A

Farba przemysłowa Sika® Permacor® 2807 HS-A jest dwuskładnikową powłoką epoksydową. Nanoszona jest specjalistycznym sprzętem do materiałów dwuskładnikowych stosowanych na gorąco. Powłoka po utwardzeniu ma dużą wytrzymałość oraz odporność na ścieranie i udar.

ikonka pdf

KI Sika Permacor 2807 HS-TW

Farba przemysłowa Sika® Permacor® 2807 HS-TW jest dwuskładnikową powłoką epoksydową. Nanoszona jest specjalistycznym sprzętem do materiałów dwuskładnikowych stosowanych na gorąco. Powłoka po utwardzeniu ma dużą wytrzymałość oraz odporność na ścieranie i udar.

ikonka pdf

KI Sika Permacor 3326 EG-H

Sika® Permacor® 3326 EG-H jest dwuskładnikową, epoksydową powłoką o niskiej zawartości rozpuszczalników, przeznaczoną do zabezpieczeń elementów stalowych oraz betonowych. Powłoka charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, odpornością na ścieranie, wytrzymałością na uderzenia.

ikonka pdf

KI Sika Poxicolor Plus

Farba przemysłowa. Dwuskładnikowy, ekonomiczny w użyciu materiał powłokowy na bazie kombinacji epoksydowo - polimerowej, o niskiej zawartości rozpuszczalników, zawierający mikę żelazną do zabezpieczania konstrukcji stalowych i ocynkowanych.

ikonka pdf

KI Sika Poxicolor Primer HE NEU

Farba przemysłowa. Dwuskładnikowy materiał gruntujący do stali, na bazie żywicy epoksydowej. Dzięki zawartości specjalnych pigmentów stanowi ekonomiczne w użyciu zabezpieczenie antykorozyjne nawet na powierzchnie czyszczone ręcznie.

ikonka pdf

KI Sika Poxicolor SW

Odporny na ścieranie, dwuskładnikowy materiał powłokowy na bazie żywicy epoksydowej, o niskiej zawartości rozpuszczalników organicznych. Zbadany i dopuszczony przez Federalny Urząd ds. Budownictwa Wodnego (BAW). Zbadany dla powierzchni kontaktowych do projektowanych sprężonych połączeń śrubowych i wg PN-EN ISO 12944.

ikonka pdf

KI Sika Poxitar F

Farba przemysłowa. Dwuskładnikowy materiał będący kombinacją żywicy epoksydowej i oleju atracenowego, z dodatkiem wypełniaczy mineralnych, o minimalnej zawartości rozpuszczalników organicznych.

ikonka pdf

KI Sika Poxitar SW

Farba przemysłowa. Dwuskładnikowy materiał na bazie żywicy epoksydowej wysyconej szlachetnym olejem antracenowym, z dodatkiem wypełniaczy mineralnych, o minimalnej zawartości rozpuszczalników organicznych.

ikonka pdf

KI Sika Poxitar SW thick

Farba przemysłowa. Dwuskładnikowy materiał na bazie żywicy epoksydowej wysyconej szlachetnym olejem antracenowym, z dodatkiem wypełniaczy mineralnych, o minimalnej zawartości rozpuszczalników organicznych.

ikonka pdf

KI Sika Unitherm 7854

Sika® Unitherm® 7854 jest jednoskładnikową warstwą nawierzchniową, składnikiem powłokowego systemu ogniochronnego Sika® Unitherm®.

ikonka pdf

KI Sika Unitherm Grunty

Gruntowanie i badanie podłoża przed zabezpieczeniem konstrukcji stalowych powłokami ogniochronnymi Sika® Unitherm®

ikonka pdf

KI Sika Unitherm platinum

Sika® Unitherm® platinum jest bezrozpuszczalnikową, 2-składnikową powłoką ogniochronną na bazie żywicy epoksydowej do zabezpieczenia konstrukcji stalowychwewnątrz i na zewnątrz.

ikonka pdf

KI Sika Unitherm Steel S exterior

Sika® Unitherm® Steel S exterior jest rozpuszczalnikowym cienkowarstwowym materiałem powłokowym do zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowych, narażonych na procesy starzenia, wysoką wilgotność, środowisko morskie itd.

ikonka pdf

KI Sika Unitherm Steel S interior

Sika® Unitherm® Steel S interior jest rozpuszczalnikowym cienkowarstwowym materiałem powłokowym do zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowychw pomieszczeniach,  nie narażonych na procesy starzenia (suchy klimat).

ikonka pdf

KI Sika Unitherm Steel W30

Sika® Unitherm® Steel W30 jest ekologiczną, wydajną, wodorozcieńczalną powłoką do zabezpieczenia przed ogniem, konstrukcji stalowych w pomieszczeniach.

ikonka pdf

KI Sika Unitherm Wood P

Sika® Unitherm® Wood P jest wodorozcieńczalną, barwioną powłoką ogniochronną, tworzącą pod wpływem oddziaływania wysokiej temperatury warstwę termoizolacyjną i ogniochronną.

ikonka pdf

KI Sika Unitherm Wood T

Sika® Unitherm® Wood P jest wodorozcieńczalną, transparentną powłoką ogniochronną, tworzącą pod wpływem oddziaływania wysokiej temperatury warstwę termoizolacyjną i ogniochronną.

ikonka pdf

KI SikaCor 255 277

Dwuskładnikowe spoiwo na bazie żywicy epoksydowej. Poprzez wymieszanie spoiwa z odpowiednimi dodatkami (piasek kwarcowy) można utworzyć powłoki ochronne oraz szpachlówki o wysokiej odporności mechanicznej i chemicznej. SikaCor® 255: odmiana ciekła, samozagładzająca, do zabezpieczania powierzchni poziomych.

ikonka pdf

KI SikaCor 288 AS

Dwuskładnikowa farba przemysłowa, powłoka epoksydowa przewodząca ładunki elektryczne, przeznaczona do malowania wewnętrznych powierzchni zbiorników stalowych i powierzchni betonowych.

ikonka pdf

KI SikaCor 299 Airless

Farba przemysłowa. Specjalistyczna, odporna mechanicznie i chemicznie dwuskładnikowa powłoka epoksydowa o niskiej zawartości rozpuszczalnika.

ikonka pdf

KI SikaCor 6205 VHS Turbo

SikaCor® 6205 VHS Turbo jest farbą przemysłową, 2-składnikowym materiałem powłokowym, o niskiej zawartości rozpuszczalnika, na bazie specjalnej kompozycji żywicy epoksydowej o wysokiej odporności mechanicznej i bardzo dobrej przyczepności do stali i odlewów.

ikonka pdf

KI SikaCor 6630 high solid

SikaCor® 6630 high-solid jest jednoskładnikowym materiałem powłokowym na bazie specjalnie zmodyfikowanej mieszaniny sztucznych żywic: uretanowej, akrylowej i alkidowej

ikonka pdf

KI SikaCor 6630 M

Jednoskładnikowy materiał powłokowy na bazie mieszaniny żywic syntetycznych i środków wiążących. Zawiera aktywne pigmenty i wypełniacze metaliczne, cechuje go niska zawartość rozpuszczalników.

ikonka pdf

KI SikaCor Aktivprimer Plus

Jednoskładnikowy, szybkoschnący materiał gruntujący z dodatkiem inhibitorów korozji, charakteryzujący się niską zawartością rozpuszczalników. Zawiera fosforan cynku.

ikonka pdf

KI SikaCor EG 120

SikaCor EG 120 jest dwuskładnikowym materiałem nawierzchniowym, o małej zawartości rozpuszczalników i doskonałej odporności na procesy starzenia i kredowanie.

ikonka pdf

KI SikaCor EG 5 Clearcoat

SikaCor  EG 5 Clearcoat bezbarwną, transparentną, dwuskładnikową powłoką wierzchnią na bazie żywicy poliuretanowej.

ikonka pdf

KI SikaCor EG 5 Gloss

SikaCor EG 5 Gloss dwuskładnikową powłoką wierzchnią na bazie żywicy poliuretanowej o wysokiej odporności mechanicznej i wysokich walorach optycznych, o zoptymalizowanych parametrach stabilności koloru i połysku, do stosowania na zagruntowane podłoża stalowe.

ikonka pdf

KI SikaCor EG Phospat

SikaCor® EG Phosphat jest dwuskładnikową farbą przemysłową, zawierającą fosforan cynku powłoką gruntującą na bazie żywicy epoksydowej. Niskorozpuszczalnikowy wg Wytycznych Stowarzyszenia Przemysłu Lakierniczego i Materiałów Antykorozyjnych (VdL-RL 04).

ikonka pdf

KI SikaCor EG Phospat Rapid

SikaCor® EG Phosphat jest dwuskładnikową farbą przemysłową, zawierającą fosforan cynku powłoką gruntującą na bazie żywicy epoksydowej. Niskorozpuszczalnikowy wg Wytycznych Stowarzyszenia Przemysłu Lakierniczego i Materiałów Antykorozyjnych (VdL-RL 04).

ikonka pdf

KI SikaCor EG-1

SikaCor® EG-1 jest dwuskładnikową farbą przemysłową, zawierającą płatki miki powłoką międzywarstwową na bazie żywicy epoksydowej. SikaCor® EG-1 stosowany jest jako składnik systemu SikaCor® EG-System, szczególnie jako powłoka wykonywana w zakładach wytwórczych konstrukcji stalowych.

ikonka pdf

KI SikaCor EG-1 Rapid

SikaCor® EG-1 Rapid jest farbą przemysłową, dwuskładnikową, zawierającą płatki miki, szybkowiążącą powłoką międzywarstwową na bazie żywicy epoksydowej. SikaCor® EG-1 Rapid stosowany jest jako składnik systemu SikaCor® EG-System, szczególnie jako powłoka wykonywana w zakładach wytwórczych konstrukcji stalowych.

ikonka pdf

KI SikaCor EG-1 VHS

Farba przemysłowa SikaCor® EG 1 VHS jest dwuskładnikowym materiałem o małej zawartości rozpuszczalników i zawierającym dodatek miki żelaza.

ikonka pdf

KI SikaCor EG-4

JSikaCor® EG-4 jest dwuskładnikową, barwną powłoką nawierzchniową na bazie poliuretanu, zawierającą płatki miki. SikaCor® EG-4 stosowany jest jako składnik systemu SikaCor® EG-System.

ikonka pdf

KI SikaCor EG-5

SikaCor® EG-5 jest dwuskładnikową, jedwabiście błyszczącą powłoką nawierzchniową na bazie poliuretanu. SikaCor® EG-5 stosowany jest jako składnik systemu SikaCor® EG-System.

ikonka pdf

KI SikaCor Elastomastic Airless

SikaCor Elastomastic Airless jest chemoutwardzalnym, bezsmołowym i bezrozpuszczalnikowym, dwuskładnikowym materiałem poliuretanowym, tworzącym warstwę izolacyjno nawierzchniową o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej.

ikonka pdf

KI SikaCor Elastomastic HS

SikaCor Elastomastic HS jest chemoutwardzalnym, bezsmołowym i bezrozpuszczalnikowym, dwuskładnikowym materiałem poliuretanowym, tworzącym warstwę izolacyjno nawierzchniową o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej.

ikonka pdf

KI SikaCor Elastomastic TF

SikaCor Elastomastic TF jest chemoutwardzalnym, bezsmołowym i bezrozpuszczalnikowym, dwuskładnikowym materiałem hybrydowym na bazie mieszaniny żywic epoksydowej i poliuretanowej, tworzących warstwę izolacyjno nawierzchniową o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej.

ikonka pdf

KI SikaCor EP Color

Dwuskładnikowa farba przemysłowa, powłoka gruntująca i wierzchnia o wszechstronnym zastosowaniu na podłoża stalowe.

ikonka pdf

KI SikaCor EP Primer

Farba przemysłowa. Dwuskładnikowy materiał gruntujący na bazie żywicy epoksydowej zawierający aktywne pigmenty antykorozyjne korozji, charakteryzujący się niską zawartością rozpuszczalników.

ikonka pdf

KI SikaCor ET

Farba przemysłowa SikaCor® ET jest to system złożony z dwuskładnikowej żywicy epoksydowej i składnika sypkiego, dobieranego w zależności od zastosowania.

ikonka pdf

KI SikaCor HM Mastic

Farba przemysłowa. Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy materiał powłokowy na bazie żywicy epoksydowej. Bezrozpuszczalnikowy zgodnie z wytycznymi Stowarzyszenia Lakierów Przemysłowych dla Materiałów Antykorozyjnych i Powłokowych (VdL-RL 04)

ikonka pdf

KI SikaCor HM Primer

SikaCor® HM Primer jest skuteczną, dwuskładnikową, zawierającą płatki miki farbą przemysłową, powłoką gruntującą na bazie żywicy epoksydowej o znakomitej przyczepności do przygotowanego podłoża stalowego. Niskorozpuszczalnikowy wg Wytycznych Stowarzyszenia Przemysłu Lakierniczego i Materiałów Antykorozyjnych (VdL-RL 04).

ikonka pdf

KI SikaCor PUR Accelerator

SikaCor® PUR Accelerator jest rozpuszczalnikowym środkiem przeznaczonym do przyspieszania procesu utwardzania dwukomponentowych, poliuretanowych materiałów powłokowych.

ikonka pdf

KI SikaCor PUR Color

SikaCor PUR Color jest barwną, jedwabiście matową powłoką antykorozyjną na bazie poliuretanów. Zawiera aktywne pigmenty antykorozyjne. SikaCor PUR Color Thixo służy do wykonywania w jednym cyklu roboczym powłok o grubości od 80 μm do 160 μm (po wyschnięciu).

ikonka pdf

KI SikaCor PUR SW

SikaCor® PUR SW jest bezsmołową, poliuretanową powłoką grubowarstwową o wysokiej odporności na ścieranie, utwardzającym się pod wpływem wilgoci.

ikonka pdf

KI SikaCor Steel Protect VEC

SikaCor® VEC jest wiążącą na zimno zaprawą na bazie dwuskładnikowej żywicy syntetycznej, w skład której wchodzi:SikaCor® VE Lösung (żywica), SikaCor® VE Härter (utwardzacz) oraz SikaCor® VEC Mehl (proszek) – neutralny wypełniacz węglowy.

ikonka pdf

KI SikaCor Steel Protect VHS Rapid

SikaCor Steel Protect VHS Rapid jest uniwersalną, barwną, szybko schnącą powłoką do zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni stalowych.

ikonka pdf

KI SikaCor SW 500

Farba przemysłowa. Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy, gęsty materiał powłokowy na bazie żywicy epoksydowej.

ikonka pdf

KI SikaCor TW 1

Farba przemysłowa. Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy materiał powłokowy na bazie żywicy epoksydowej o wysokiej odporności mechanicznej i o niskiej zawartości rozpuszczalników.

ikonka pdf

KI SikaCor VEL

SikaCor® VEL jest systemem zabezpieczenia powierzchni, w agresywnym środowisku chemicznym, złożonym z dwuskładnikowej żywicy winyloestrowej wzmocnionej matą szklaną.

ikonka pdf

KI SikaCor VEQ

Zaprawa SikaCor® VEQ jest wiążącą na zimno, dwuskładnikową żywicą syntetyczną, w skład której wchodzi: SikaCor® VE Lösung (żywica), SikaCor® VE Härter (utwardzacz) oraz SikaCor® VEQ Mehl (proszek) – neutralny wypełniacz kwarcowy.

ikonka pdf

KI SikaCor Wash

SikaCor® Wash jest skutecznym, powierzchniowo czynnym preparatem czyszczącym na bazie wody. Nie zawiera Lotnych Związków Organicznych, ma neutralne pH, jest biodegradowalny (zgodnie z zasadami OECD).

ikonka pdf

KI SikaCor Zinc R

Farba przemysłowa. Dwuskładnikowy grunt epoksydowy z dużą zawartością pyłu cynkowego (powyżej 94% w suchej warstwie) charakteryzujący się niską zawartością rozpuszczalników. Spełnia wymagania niemieckie normy „TL/TP-KOR Stahlbauten”, blatt 87.

ikonka pdf

KI SikaCor ZP Primer

Dwuskładnikowy, poliuretanowy materiał gruntujący o niskiej zawartości rozpuszczalników, zawierający pigmenty aktywnej ochrony antykorozyjnej.

ikonka pdf

KI SikaCor-1360

SikaCor®-1360 jest szybkowiążącą, jednoskładnikową, rozpuszczalnikową powłoką na bazie specjalnych żywić do tymczasowego zabezpieczenia antykorozyjnego obciążonych wysokimi temperaturami elementów stalowych w elektrowniach i instalacjach przesyłowych.

ikonka pdf

SikaCor Zinc ZS

Jednoskładnikowy, wysokopigmentowany, materiał powłokowy na bazie żywicy etylokrzemianowej, z dodatkiem pyłu cynkowego.

baril sika sika sika sika sika

Farby przemysłowe

Obiekty, które są eksploatowane w agresywnym środowisku bez wątpienia potrzebują specjalnego zabezpieczenia. W takim przypadku pomocne są wysokiej jakości farby przemysłowe Szczecin. Producenci opracowują oryginalne formuły swoich powłok ochronnych, dzięki czemu oferowane produkty posiadają specjalistyczne właściwości. Farby przemysłowe w Szczecinie dostępne w firmie Baltic Polska to gwarancja satysfakcji.

Farby do betonu

Do malowania podłoża betonowego wskazane są produkty o szczególnych parametrach. Powinny wykazywać odporność na ścieranie, charakteryzować się elastycznością i trwałością. Farby do betonu Szczecin mogą być stosowane na posadzki, zbiorniki, fundamenty, tunele i inne obiekty z tego materiału. Polecane przez nas farby do betonu w Szczecinie zabezpieczają malowane powierzchnie przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych.

Farby antykorozyjne

Budowle, urządzenia i inne obiekty, które użytkowane są środowisku wilgotnym lub w zanurzeniu narażone są na agresywne działanie wody. Aby powstrzymać rdzewienie powierzchni i proces niszczenia, trzeba zastosować farby antykorozyjne Szczecin. Skład tych powłok ukierunkowany jest na właściwości ochronne. Ich działanie jest sprawdzone i polecane przez profesjonalistów. Polecamy nawierzchniowe i podkładowe farby antykorozyjne w Szczecinie.

Farby ognioochronne

Ogień to żywioł niebezpieczny i trudny do opanowania. Dlatego lepiej zawczasu zadbać o odpowiednie zabezpieczenie. Farby ognioochronne w Szczecinie posiadają specyficzne właściwości - pod wpływem wysokich temperatur przekształcają się w pianę o ścisłej strukturze. W ten sposób zabezpieczają przed przenikaniem ciepła i opóźniają utratę właściwości nośnych konstrukcji. Warto zainwestować w sprawdzone farby ognioochronne Szczecin.